นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าร่วมพิธีงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จัดขึ้นที่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยนายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร APCD) เข้าร่วมพิธีการซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอกาสนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลปี 2023 ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกยอมรับ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ

งานนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของาการไม่เลือกปฏิบัติและการเสริมศักยภาพสำหรับบุคคลที่มีความพิการ ในฐานะผู้สนับสนุนสิทธิของคนพิการที่เคารพนับถือ

งานนี้มีกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายบุคคลที่มีความพิการต้องเผชิญ และเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการสร้างสังคมที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรหลายคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู้พิการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการริเริ่มด้านนโยบายและการสนับสนุนจากชุมชนในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ตลอดงาน มีการจัดแสดงกิจกรรมและเรื่องราวความสำเร็จของคนพิการ แสดงให้เห็นความสามารถของบุคคลทีมีความพิการ สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของชุมชนผู้พิการหากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม

พิธีดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและนโยบายในอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ นายพิรุณ ลายสมิต ซึ่งมีประสบการณ์มากมายและความทุ่มเทในการรณรงค์ ได้เข้าร่วมการอภิปรายเหล่านี้อย่างแข็งขัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่มีคุณค่า

การเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลปี 2023 ณ อาคารศูนย์ราชการถือเป็นโอกาสสำคัญที่ให้ความสนใจต่อความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติและการเสริมศักยภาพสำหรับคนพิการ งานดังกล่าวไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการสนับสนุนและการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่องในการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023

Mr. Piroon Laismit participated the International Day of Persons with Disabilities organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Development of Human Security, on December 1, 2023