ศพอ. จัดฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับภาคธุรกิจ เรื่อง “ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฎิสัมพันธ์กับคนพิการ” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

ภาพถ่ายคณะผู้เข้าร่วมอบรม 15 ท่าน จากบริษัทเซ็น คอร์ออปอเรชั่น บริษัทไทยยามาซากิ และคณะวิทยากร ศพอ.

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

บทเรียนความมืดเบื้องต้นอำนวยการเรียนรู้โดย นายปิยะชัย เมฆแดง (เจ้าหน้าที่แพ็คกิ้ง)

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

ผู้เข้าร่วมอบรมสนุกกับความท้าทายผ่านกิจกรรมการสื่อสารกระซิบข้างหูจำลอง ดำเนินการโดย นส.ปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (เจ้าหน้าที่บาริสต้า)

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

สาธิตการเล่นปิงปองเพื่อคนทุกคนได้มีส่วนร่วมดำเนินการโดย นส. ศิริพร ประเสริฐชาติ (เจ้าหน้าที่งานโลจิสติก)

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

การแนะนำส่วนประกอบรถเข็นวีลแชร์ และอธิบายการช่วยเหลือคนนั่งรถเข็นวีลแชร์ให้ถูกวิธีโดย  น.ส.นงนุช เมธาจิตติพันธ์ (เลขานุการบริหาร)

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

คุณสุนทร สุขชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือคนพิการทางสายตาในสถานการณ์ต่างๆ

 

Understandings How to Interact with Persons with Disabilitie

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านฝึกอบรมเบื้องต้นฯ โดย ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณพิรุณ ลายสมิต