เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมแห่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) พาคณะเข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิกฟิก
Dr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) led his team, visited the Asia-Pacific Development Center on disability, on 20 February, 2023

Dr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) led his team, visited the Asia-Pacific Development Center on disability, on 20 February, 2023

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมแห่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) พาคณะเข้าพบนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิกฟิก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดยนายพิรุณ นำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ในส่วนของการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการไทยที่กำลังฝึกอยู่จำนวน 60 คน

Dr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) led his team, visited the Asia-Pacific Development Center on disability, on 20 February, 2023

Dr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) led his team, visited the Asia-Pacific Development Center on disability, on 20 February, 2023

Dr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) led his team, visited the Asia-Pacific Development Center on disability, on 20 February, 2023