ศพอ. จัดกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของผู้ฝึกงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของผู้ฝึกงานออนไลน์

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตรการฝึกงานของผู้ฝึกงานออนไลน์

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ให้เกียติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ นางสาวมายุมิ ยามากูชิ ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกงานออนไลน์

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ให้เกียติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ นางสาวมายุมิ ยามากูชิ ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกงานออนไลน์

นางสาวมายุมิ ผู้ฝึกงานออนไลน์นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกงาน

นางสาวมายุมิ ผู้ฝึกงานออนไลน์นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกงาน