รายการ “เป็นกันเอง” สถานีโทรทัศน์และวิทยุ NBT เข้าสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ณ ร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 30 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Peng Kun Eang Program

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ให้สัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ ผลคาดว่าจะได้รับ และผลกระทบแง่บวกทางสังคม ในสาระสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม

 

Friendly Talks for All

เนื้อหาการสัมภาษณ์ดำเนินรายการโดย นายไมเคิล วอล์คเกอร์

 

Pen Kan Eang

นางสาวณัฐชญา นุชนงค์ พนักงานร้านกาแฟ สาขาทำเนียบรัฐบาล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตัวอย่างการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน การส่งเสริมศักยภาพ และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีของคนพิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ

 

Pen Kan Eang

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรภายในร้านกาแฟฯ

 

Friendly working environment at the Café at Thai Government House

ภาพถ่ายของนายไมเคิล วอล์คเกอร์และนายพิรุณ ลายสมิต ระหว่างตรวจสอบการเข้าถึงการให้บริการ