โครงการสะพานบุญ โครงการดีดีของการแบ่งปัน มอบชุดขน มเบเกอรี่ แก่บ้านเด็กกำพร้าหญิง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
Two representatives for Mrs. Sarika Treerattanapitak, Superintendent of Rajvithi Home for Girls, received 100 bakery box sets for the girls from Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, and his staff on behalf of donors in front of the Administrative Office.

นางสาริกา  ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบชุดขนมเบเกอรี่จากนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.

 

Mr. Christopher Benjakul, APCD’s Public Relations Officer, prepared the snack boxes for the donation.

นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จัดเรียงชุดขนมเบเกอรี่สำหรับการบริจาค