รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ออกอากาศทาง ททบ. 5 มาถ่ายทำ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก, 30 สิงหาคม 2565
Sook Baab Thai Jai Suan Peeang  TV Program, broadcasting on Thai TV Channel 5 visited APCD On September 30, 2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ออกอากาศทาง ททบ. 5 มาถ่ายทำ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะโครงการ 60+ พลัส (ธุรกิจที่มีคนพิการมีส่วนร่วม) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยคนพิการมีอาชีพอย่างยั่งยืน และขยายขอบเขตเนื้อหาความรู้ความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมไปสู่สาธารณะ

 

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.

On September 30, 2022, Sook Baab Thai Jai Suan Peeang program, broadcasting on Thai TV Channel 5, visited APCD to film the 60+ Plus Disability-Inclusive Business (DIB) and vocational training for people with disabilities at The Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD). It is to promote the potential of people with disabilities to have sustainable Disability-Inclusive careers and to raise public awareness of the benefits of an inclusive society.