ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ
.E. Gen Prayut Chan-o-cha, was welcomed by (From Left to Right hand side) Dr. Tej Bunnag

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับการต้อนรับจาก (รูปถ่ายจากซ้ายไปขวา) ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิ ศพอ. ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

The Prime Minister had the honour to cut the ribbon for the official ceremony,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติตัดริบบิ้นในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ (รูปถ่ายจากซ้ายไปขวา) ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาง Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิ ศพอ. ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาว ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

 

H.E. Gen Prayut Chan-o-cha, Prime Minister signed a wish to the Cafe's success

 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามอวยพรเพื่อความสำเร็จของร้าน ในรูปถ่ายหมู่ร่วมกลุ่มคนพิการ

 

Enjoying refreshments, H.E. Gen Prayut Chan-o-cha

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คุณ Armida Salsiah Alisjahbana ร่วมชิมเครื่องดื่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ศพอ. (ดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิ ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.) และเจ้าหน้าที่ร้าน แขกผู้มีเกียรติ คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

Dr. Tej Bunnag, presented a token of appreciation to the Priminister

ดร. เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ศพอ. มอบกล่องช็อคโกแลตที่คนพิการไทยจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 Group photo of the Prime Minister with café staff with disabilities

ภาพบรรยากาศ นายกรัฐมนตรีกับพนักงานภายในร้าน

 

Group photo of trainees with disabilities and café staff

ภาพถ่าย คณะผู้ฝึกงานคนพิการและเจ้าหน้าที่ร้าน

 

Accessibility check during the official grand opening ceremony by the Executive Secretary to the Executive Director & an honourable guest.

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงของคนพิการ ระหว่างพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร ศพอ. และแขกผู้มีเกียรติ