โครงการของศพอ. ถูกบันทึกเทปโดยช่องยูทูป (YouTube) "Burin Journey" (บุรินทร์เจอนี่) ณ 60+ Bakery & Chocolate Cafe สาขาราชวิถี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Burin Journey

คุณบุรินทร์ เหมทัต ยูทูบเบอร์และผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์คุณพิรุณ ลายสมิตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ 60 Plus Bakery & Café ในสาขาธุรกิจเพื่อคนพิการ (DIB)

 

Burin Journey

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กำลังทดสอบการบันทึกภาพและเสียงในช่องทางยูทูบ