เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11(NBT) ให้การสนับสนุน APCD เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ APCD60+Bakery&Cafe
On 20 March 2023, the Department for Empowerment of Persons with Disabilities and the National Broadcasting Service of Thailand-NBT support APCD to show APCD60+Bakery&Cafe products which is an outcome of APCD Disability-Inclusive Business projects.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11(NBT) ให้การสนับสนุน APCD เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ APCD60+Bakery&Cafe ซึ่งเป็นผลงานจากจากโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ออกอากาศสดผ่านช่องรายการทีวีช่อง11(NBT)

On 20 March 2023, the Department for Empowerment of Persons with Disabilities and the National Broadcasting Service of Thailand-NBT support APCD to show APCD60+Bakery&Cafe products which is an outcome of APCD Disability-Inclusive Business projects.

On 20 March 2023, the Department for Empowerment of Persons with Disabilities and the National Broadcasting Service of Thailand-NBT support APCD to show APCD60+Bakery&Cafe products which is an outcome of APCD Disability-Inclusive Business projects.