ศพอ.เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ดำเนินการประชุมโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
Discussions on AAN involvement for the ASEAN Day 2021.

การหารือในประเด็นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย AAN ในวันอาเซียนปี 2021

 

2.	APCD will share a Summary Report of Autism Mapping Project in the ASEAN Region as  well as its outcomes to celebrate the ASEAN Day, and AAN country members will produce video clips on Happy ASEAN Day for this celebration.

ศพอ. จะนำเสนอรายงานของโครงการศึกษาสถานการณ์ออทิสติกในประเทศอาเซียน เพื่อร่วมฉลองวันอาเซียน ปี 2021  โดยสมาชิกเครือข่ายฯจะจัดทำคลิปวิดีโอเรื่องวันแห่งความสุขของอาเซียน