บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการจ้างงานด้วยการบริจาคผ้ากันเปื้อนและหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ฝึกงานคนพิการไทย  ณ ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ 
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director received a donation of 100 aprons and 200 face masks from Ms. Gloyta Nathalang, Senior Vice President, Branding and Corporate Communications of Bangchak Corporation PCL.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. รับมอบชุดบริจาค ผ้ากันเปื้อน 100 ผืน และหน้ากากอนามัย 200 ชิ้น จากคุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

 

Mr. Christopher Benjakul, APCD Public Relations Officer appreciated the contribution from Bangchak Corporation PCL.

นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศพอ. ร่วมขอบคุณและรับการสนับสนุนจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

Trainees with disabilities and cafe staff wear face masks and aprons made from recycled materials.

ผู้ฝึกงานคนพิการและพนักงานในร้าน ทดลองสวมหน้ากากอนามัยและผ้ากันเปื้อนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล