ผู้แทน APCD เข้าร่วมกิจกรรมหาทุนของกลุ่มดาวเรือง จัดโดยกลุ่มดาวเรือง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking & Collaboration of APCD and members of the Dao Ruang (Marigold) group took a group photo.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ APCD และสมาชิกกลุ่มดาวเรือง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

Hand-crafted activity for fundraising was worked by Dao Ruang members.

สมาชิกร่วมกิจกรรมงานฝีมือเพื่อหาทุนของกลุ่มดาวเรือง