คณะชาวญี่ปุ่นจาก องค์กร Nogezaka Glocal เข้าศึกษาเยี่ยมชมงาน ศพอ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
Japanese Visitors Group facilitated by Nogezaka Glocal visited APCD on 5 September 2023

ภาพถ่ายคณะชาวญี่ปุ่นนำโดย Mr. Toshiyuki Okui ตัวแทนจากองค์กร Nogezaka Glocal และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Group Photo of Japanese Visitors led by Mr. Toshiyuki Okui, Representative of Nogezaka Global Association together with APCD Staff

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Japanese Visitors Group interviewed employee with disabilities in 60+ plus Kitchen by CP

คณะผู้เยี่ยมชมได้สัมภาษณ์ผู้พิการที่ทำงานในครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ