การสร้างเสริมพลังชุมชนและครอบครัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

 What you need to know about the coronavirus
People are thought to be most contagious when exhibiting symptoms, but there have been some reports of the virus spreading before infected individuals show symptoms. (Source: MGN)

 

COVID-19 เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงต่อคนทั่วโลก และทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การฟันฝ่าและการรับมือภัยพิบัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงต้องร่วมมือร่วมใจทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ และระดับโลก

APCD ได้รวบรวมเนื้อหา ประเด็นดังกล่าวนี้ไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของ COVID-19 เราต้องการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับครอบครัวและชุมชน เพื่อรับมือและเกิดผลตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างสภาวะให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

เนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักของเราคือผู้พิการ ครอบครัวของผู้พิการเอง และชุมชนของพวกเขา ดังนั้นจึงเน้นเนื้อหาและให้ความสำคัญกับประเด็นที่คนพิการมีส่วมร่วม และแนวทางการริเริ่มดำเนินการเพื่อทุกคนโดยชุมชนเป็นฐาน

นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าในหลายประเทศและหลายชุมชนมีแนวทางปฏิบัติที่ดีมากมายที่สามารถแบ่งปันบทเรียนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับพื้นที่ และประเทศอื่นๆ ได้ เราจึงขอเชิญชวนนำแนวทาง ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี และบทเรียนเหล่านั้นมาแบ่งปันในเว็บไซต์ของเรา เราพร้อมที่จะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและขอความกรุณาส่งข้อมูลนั้นมายัง email address: watcharapol@apcdfoundation.org และ somchairungsilpbkk@yahoo.com ซึ่งทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแบ่งปันข้อมูลนี้ลงบนเว็บไซต์ของเรา

 

 

AttachmentSize
CBR CBID สถานการณ์ COVID-19.pdf80.74 KB
-19.pdf39.19 MB