เก็บตกจากเนชั่น 28-1-59 ทัวร์อารยสถาปัตย์ประชาคมอาเซียน กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์