รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ วันที่22-09-61 ตอน อาชีพคนพิการในAPCD